Bronzo a sfumatura blu di donna nuda su panca

Nudo
blu

Dimensioni: cm. 30 × 15
Altezza: cm. 22

Bronzo a sfumatura blu di donna nuda su panca - Vista di tre quarti
Bronzo a sfumatura blu di donna nuda su panca - Il volto e l'espressione
Bronzo a sfumatura blu di donna nuda su panca - Lato destro